.ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ζωγράφου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζωγράφου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζωγράφου θα δημιουργηθούν άμεσα τμήματα για το πρόγραμμα:
·              Τοπική Ιστορία (διάρκειας 25 ωρών)
Επίσης, αναμένονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα:
·              Αγγλικά για το χώρο εργασίας (διάρκειας 25 ωρών)
·              Διακόσμηση (διάρκειας 25 ωρών)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ( 8 έως 20 άτομα ανά τμήμα μάθησης).

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε :
1.            Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δήμου Ζωγράφου (Χ. Μούσκου 18, Άνω Ιλίσια, τηλ. 2107486267, 210 7789652
2.            Τμήμα Σχολικής Αθλητικής Μέριμνας & Νεολαίας Δήμου Ζωγράφου (Δημαρχείο Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, 1ος όροφος, τηλ. 2107773809)

.

.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

.

Η ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΥ * ΖΩΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΕΔΩ *

.

.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

.

.